เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

วิดีโอนิทานเรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553- อาจารย์ให้นักศึกษาทำมายแมบจากโปรแกรม Mindmapper แล้วนำลงบล็อก


- อาจารย์ให้ทุกคนเล่านิทานเรื่องแม่ไก่สีแดง คนละ 1 ประโยค ซึ่งจะทำให้เห็นว่า นิทานเรื่องแม่ไก่มีแดง ของแต่ละคน จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน แล้วให้นักศึกษา
ร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องแม่ไก่สีแดง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น